Projekt "Strategia rozwoju kompetencji"

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli realizowany jest projekt pn. STRATEGIA ROZWOJU KOMPETENCJI współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

Nazwa projektu: "Strategia rozwoju kompetencji"

Termin realizacji: 01.08.2017 r. - 31.07.2019 r

Wartość projektu: 468652,50 złotych, w tym dofinansowanie 435796,50 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. W ramach projektu odbywają się zajęcia kształtujące kompetencje uczniów klas 1-6: matematyczne, przyrodnicze, językowe, informatyczne. Łącznie prowadzonych jest 36 godzin zajęć tygodniowo w 23 grupach. Ponadto uczniowie otrzymują wsparcie w rozwoju poprzez udział w zajęciach socjoterapeutycznych, logopedycznych, z psychologiem (łącznie 12 godzin zajęć tygodniowo w 9 grupach). Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe na szkoleniach o bogatej tematyce (m.in. z zakresu inteligencji emocjonalnej, dialogu motywującego, zagrożeń w cyberprzestrzeni, doświadczeń i eksperymentów w edukacji przyrodniczej) oraz zdobywają nowe kwalifikacje dzięki studiom podyplomowym z terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki.

Dzięki projektowi baza placówki wzbogaciła się o nową pracownię komputerową wyposażoną w 25 laptopów z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny (tablicę interaktywną z projektorem, rzutniki z ekranami projekcyjnymi, wizualizer, drukarkę 3D, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, magnetofony, aparaty fotograficzne), laptopy do pracowni przedmiotów ścisłych oraz liczne pomoce dydaktyczne do nauki przyrody, matematyki, prowadzenia zajęć wspierających ucznia w rozwoju.

 

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 (plik pdf)

 

Do pobrania: