Strona główna

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Zduńskiej Woli
Nasza winieta:
 

Dzisiaj na tablicy

 

ZARZĄDZENIE  NR 25/2020

z dnia 26.11.2020 r. 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli

 

w sprawie wprowadzenia procedur epidemicznych

Działając na podstawie

  • art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
  • w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567.)
  • Rozporządzenia zmieniającego Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo) (Dz. U. 2020 poz. 1389)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wprowadzam do stosowania wśród uczniów, rodziców i pracowników Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników obowiązujące na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli od 26 listopada 2020 r., stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Procedury podaje się do wiadomości:

1)      wszystkim pracownikom Zespołu  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń;

2)      uczniom i rodzicom poprzez zawieszenie ich na internetowej stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli oraz Publicznego Przedszkola nr 9 „Pod Planetami” w Zduńskiej Woli

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 28.08.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników obowiązujące na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli od 1 września 2020r. znajdują się pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!AtEwDI86YEgzgXCQNi4KIAfH_zcE?e=pOu0Eg

oraz w zakładce dokumenty.


 


 

Szanowni Państwo,

     W związku z decyzją władz państwowych oraz MEN, zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli zostają ZAWIESZONE dla klas 1-8. 
    Uczniowie klas 4-8 będą w dalszym ciągu realizować wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe za pośrednictwem MS Teams. Uczniowie klas 1-3 będą łączyć się z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami (religia, j. angielski), podczas zajęć zdalnych - informacje o szczegółach zajęć zdalnych zostaną państwu przekazane przez wychowawców 1-3. Prosimy, aby zbliżające się dni wolne od zajęć dyd. - wych. wykorzystać na założenie kont w aplikacji internetowej i sprawdzenie łączności z wychowawcami. Wszystkie zajęcia odbywają się według obowiązującego planu zajęć.


     Prosimy o regularne śledzenie komunikatów i informacji, które będziemy zamieszczać na stronie internetowej szkoły oraz wysyłać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

     Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły (w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonej ilości), w tym celu należy skontaktować się z wychowawcą, zapoznać się z regulaminem użyczania szkolnych laptopów, wypełnić wniosek i dostarczyć go do szkoły (regulamin na stronie internetowej szkoły) .

     W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w szkole, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem, ponieważ wejście do budynku będzie zamknięte.

                                                                                      Z poważaniem
                                                                                     Marzena Jaruga
                                                                                     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli

 

 


Zbieramy dla Huberta

Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy, do zbierania plastikowych nakrętek dla Huberta.
(szczegółowych informacji udziela p. Małgorzata Cieślak)

HubertHubert

 


 Przystąp do akcji !!!
(żeby powiększyć klknij w obrazek)
akcja

 

 


Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Opiekunowie

Nasza szkoła jest

Szkołą Bez Telefonów

W zakładce "Dokumenty" dostępny jest Regulamin korzystania z telefonów oraz innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli.