Rozkład dnia

Lekcje odbywają się od godziny 800 do godziny 1615


 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 700 – 1630 od poniedziałku do piątku

 


Pedagog - Krzysztof Rudowski:

Poniedziałek

8.00 - 12.45

Wtorek

 8.45 - 13.30

Środa

 9.00 - 14.00

Czwartek

 8.45 - 12.45

Piątek

 8.00 - 11.30

 

Poniedziałek - (8.00 - 8.45) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Poniedziałek - (12.45- 13.30) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Wtorek - (8.00 - 8.45) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Czwartek - (8.00 - 8.45 ) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Czwartek - (10.45 - 11.30) zajęcia wspierające
Czwartek - (12.45 - 13.30) ) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
Czwartek - (13.30 - 14.30 dyżur dla rodziców)

 

Psycholog - Marta Góralczyk (sala 10)

Poniedziałki 8:00-9:00 zajęcia grupowe; 12:00-12:30 zajęcia z IPET
Wtorki 8:00-9:00 zajęcia grupowe
Środy 8:00-9:00 konsultacje dla rodziców; 10:00-11:30
Czwartki 8:00-9:00 zajęcia grupowe; 12:30-13:30 zajęcia grupowe
Piątki 9:00-11:00
 
Logopeda - Marta Góralczyk (sala 20)
 
Poniedziałki 8:00-9:00
Środy 9:00-10:00; 11:30-13:30
Piątki 8:00-9:00

 


 

Biblioteka - Ewa Jaworska, Sławomira Witczak

 Poniedziałek - Czwartek: 8.00 - 15.00
Piątek: 8.00 - 14.00

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - Anna Filipczak:

 Poniedziałek i Czwartek: 8.00 - 16.00
Wtorek, Środa i Piatek: 12.15 - 16.00