Egzamin ósmoklasisty

Rok Szkolny 2020/2021

W TERMINIE GŁÓWNYM:

1. Język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) , godz. 9:00

2. Matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) ,  godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek ),  godz. 9:00

 

W TERMINIE DODATKOWYM:

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

O egzaminie...

          Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

          Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎ Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 

          Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Egzaminu Ósmoklasisty, dostępnymi na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/