Obiady

 Obiady w stołówce szkolnej wydawane będą od dnia 14.09.2020 r.
Po deklarację proszę zgłaszać się do intendenta szkoły do dnia 8.09.2020 r.
 

 

Cena posiłku wynosi 4,00 zł x 13 dni = 52,00 zł (za wrzesień)

 

Przelewu prosimy dokonywać do 10.09.2020

Nr konta : 26 9279 0007 0071 1401 2000 0020

 Rodzice uczniów, którzy opłacili obiady za miesiąc marzec 2020 r.
proszeni są o kontakt z intendentem szkoły
celem ustalenia odpłatności za miesiąc wrzesień.
 
Nieobecność ucznia na obiedzie zgłaszamy u intendenta lub pod numerem telefonu 510 283 578
 
Koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł