Kalendarz 2020/2021

1.09.2020 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7.09.2020 r. - spotkania z rodzicami (informacyjno-organizacyjne)

14.10.2020 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9-10.11.2020 r. - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(14.12.2020 r. - wywiadówki)

23-31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna

4-17.01.2021 r. - ferie zimowe

25.01.2021 r. wywiadówki

19.02.2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1-6.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

17.05.2021 r. - wywiadówki

25.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty (język polski) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów

26.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty (matematyka) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów

27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny) - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów

1.06.2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4.06.2021 r. - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

25.06.2021 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06 - 31.08.2021 r. - wakacje

 

 

(RJ)

- dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla pozostałych uczniów