RODO

Administrator danych osobowych:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr1 w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Dyrektor Marzenę Jarugę.
Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-220 Zduńska Wola ul. Złota 67,
e-mailowo: sp6-zd_wola@pro.onet.pl
oraz telefonicznie: 43 823 31 68

Inspektor danych osobowych:

Anna Becalik
 
Dokumenty:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla postępowania rekrutacyjnego

Poradnik RODO