Strona główna

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Zduńskiej Woli
Nasza winieta:
 
 

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Państwo,


W związku z decyzją władz państwowych dotyczącą zamknięcia żłobków i przedszkoli, od 29 marca do 18 kwietnia 2021 r. odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 ("zerówka") przechodzi w tryb nauki zdalnej.

Świetlica szkolna będzie czynna wyłącznie dla dzieci medyków i służb porządkowych, a obiady nie będą wydawane.

Prosimy o regularne śledzenie informacji przesyłanych przez wychowawcę oraz pracowników szkoły, za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.

                                                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                                               Marzena Jaruga
                                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli


Szanowni Państwo,

W związku z decyzją władz państwowych - od 20 marca do 18 kwietnia 2021r., uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych wracają do nauki w trybie zdalnym.

Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 6 będą realizować wszystkie zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe za pośrednictwem MS Teams. Nauczyciel będzie łączył się z klasą o godzinie, w której zgodnie z obowiązującym planem, wypadają dane zajęcia edukacyjne. Uczniowie powinni być przygotowani do odbycia zajęć zdalnych: posiadać sprawny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i kamerką. Obecność ucznia odnotowywana będzie po każdych zajęciach w dzienniku elektronicznym.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów i informacji, które będziemy zamieszczać na stronie internetowej szkoły oraz wysyłać za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły (w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonej ilości), w tym celu należy skontaktować się z wychowawcą, zapoznać się z regulaminem użyczania szkolnych laptopów, wypełnić wniosek i dostarczyć go do szkoły (regulamin na stronie internetowej szkoły).

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w szkole, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem, ponieważ wejście do budynku będzie zamknięte.

                                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                                               Marzena Jaruga
                                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli