Strona główna

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Zduńskiej Woli
Nasza winieta:

Dzisiaj na tablicy

Drodzy Uczniowie i Rodzice
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zduńskiej Woli przystępuje do akcji organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: "Tydzień ulgi". Chcemy podarować dzieciom tydzień (od 17.05 do 24.05.2021) bez sprawdzianów i odpytywania. Wszystko po to, aby obniżyć stres towarzyszący uczniom na co dzień, zadbać o ich dobrostan psychiczny i zapewnić łagodny "start" w nauce stacjonarnej.  My nauczyciele, bardzo się cieszymy, że zobaczymy Was w murach szkoły. Chcemy przeznaczyć ten czas na odbudowanie relacji i nacieszenie się obecnością dzieci. Do zobaczenia!

Grono Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli.
 

 tydzień ulgi


ZARZĄDZENIE  NR 14/2021

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli

 

w sprawie powrotu uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli do nauki w trybie stacjonarnym

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz.824),

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1.  Z uwagi na to, że działania rządu związane ze zwalczaniem pandemii, nakładają się na kalendarz roku szkolnego 2020/ 2021 organizacja kształcenia stacjonarnego w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli będzie wyglądać następująco:

1)      Klasy 1- 3 :

a)      4 – 14 maja br. w klasach 1 – 3 nauczanie odbywa się stacjonarnie wg dotychczas ustalonego harmonogramu zajęć,

b)      17 – 24 maja br.  wszystkie klasy 1 – 3 wracają do nauki na swoich zmianach, do których były przypisane na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego;

2)      Klasy 4 – 8:

a)      w dniach 17 – 18 – 19 maja br. do szkoły na zajęcia przychodzą uczniowie klas 4 – 6, w tych dniach uczniowie klas 7 – 8 mają lekcje zdalne wg planu,

b)      w dniach 20 – 21 i 24 maja br. do szkoły na zajęcia przychodzą uczniowie klas 7 – 8, w tych dniach uczniowie klas 4 – 6 mają lekcje zdalne wg planu.

  1.  W dniach 25 – 26 – 27 maja br. odbywa się egzamin ósmoklasisty, dla uczniów klas 1 – 7 są to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Obiady nie są wydawane.  
  2.  28 maja br. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich klas.
  3.  31 maja – 2 czerwca br. wszystkie klasy odbywają zajęcia stacjonarne w szkole, zgodnie z planem lekcji.
  4.  4 czerwca br.  dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich klas.
  5.  7 – 24 czerwca br. wszystkie klasy odbywają zajęcia stacjonarne w szkole, zgodnie z planem lekcji.
  6.  25 czerwca br. zakończenie roku szkolnego 2020/21.

§ 2

  1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze na świetlicy w godz. 7.30 – 16.00.
  2. W szkole obowiązują procedury sanitarne, do których przestrzegania wszyscy są zobowiązani.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.


 

sks Nasza szkoła bierze udział w programie pozalekcyjnych zajęć sportowych SKS.

 

Po zawieszeniu zajęć z powodu pandemii oraz obostrzeń sanitarnych, udało się nam wreszcie wrócić do aktywności fizycznej. Zajęcia sportowe odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym, na otwartej przestrzeni/szkolny orlik. Wkrótce jednak, będziemy mogli również ćwiczyć w hali sportowej.

 

Zajęcia sportowe prowadzą nauczyciele naszej szkoły: p. Małgorzata Cieślak, p. Mariusz Pawlikowski, p. Magdalena Zajączkowska-Zemlak.

Wszystkich chętnych, spragnionych ruchu, zapraszamy do udziału!