Patron

 

Kopernik

Mikołaj Kopernik

(1473-1543)

genialny polski astronom, twórca heliocentrycznej teorii ruchu planet


Patron Szkoły Podstawowej nr 6

w Zduńskiej Woli

(od 1973 roku)

 


KALENDARIUM:

 

19 lutego 1473 – w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik

 

1483 – śmierć ojca

 

1491 – studia w Krakowie

 

1496 - studia na wydziale prawa uniwersytetu w Bolonii

 

1500 - pobyt w Rzymie, kurs prawa kanonicznego

 

1501 - studia medyczne w Padwie

 

1503 - doktorat prawa kanonicznego w Ferrarze

 

1504 - 1510 - lekarz i sekretarz biskupa warmińskiego

 

1510 - kanonik we Fromborku, obserwacje astronomiczne

 

ok. 1515 - początek pracy nad dziełem życia : De revolutionibus orbiu coelestium

 

1520 – 1521 - obrona Olsztyna w czasie wojny polsko – krzyżackiej

 

1521 - administrator dóbr kapituły warmińskiej; powrót do Fromborka

 

1543 - druk De revolutionibus ... w Norymberdze

 

24 maja 1543 - śmierć Mikołaja Kopernika


Zobacz więcej:

dziecinstwostudiatworczosc