Rodzina Mikołaja Kopernika

Mama Barbara (z domu Watzenrode) - pochodziła z zamożnej mieszczańskiej rodziny, bardzo szanowanej w Toruniu. Jej ojciec, Łukasz Watzenrode walczył przeciwko Krzyżakom. Pożyczał także olbrzymie sumy pieniędzy na zakup broni dla rycerstwa.

Tata Mikołaj - pochodził ze śląskiej wioski Koperniki, która należała do jego rodziny. Był poważnym i szanowanym kupcem, najpierw w Krakowie, a potem w Toruniu, gdzie zamieszkał w 1458 roku. Sześć lat później poślubił Barbarę.

Brat Andrzej – najstarszy z rodzeństwa. Wraz z Mikołajem studiował w Krakowie, a potem na włoskich uniwersytetach. Bracia pomagali sobie w nauce, razem też zamieszkali po studiach we Fromborku. Andrzeja najbardziej pasjonowało studiowanie prawa.

Siostra Barbara – przyszła na świat jako drugie dziecko Barbary i Mikołaja Koperników. Jako nastolatka wstąpiła do zakonu i przebywała tam do końca życia.

Siostra Katarzyna – gdy dorosła, wyszła za mąż za krakowskiego kupca i miała z nim pięcioro dzieci.


powrot