Jak podpisywał się Mikołaj Kopernik ?

W czasach życia Mikołaja wszystkie mądre księgi pisane były po łacinie. W Toruniu mieszkało wielu Niemców. Studiując we Włoszech trzeba było mówić po włosku. Dlatego Mikołaj Kopernik używał kilku języków jednocześnie i dlatego podpisywał się w kilka różnych sposobów. Kiedy pisał po łacinie dodawał do imienia i nazwiska nazwę rodzinnej miejscowości i podpisywał się: Nicolaus Coppernicus Torinensis. Studiując w Krakowie podpisywał się – Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia. Znany był również jako Nicolai Copernici – gdy podpisywał się po włosku. W archiwach miasta Olsztyna do dziś znajduje się kilka dokumentów odręcznie podpisanych przez astronoma „Nicoalus Coppernic”.


powrot