Szkoła małego Mikołaja.

Szkoła Mikołaja mieściła się przy katedrze w pobliżu jego domu. Klasy w niczym nie przypominały sal, w których teraz odbywają się lekcje. Nie było ławek, ani map na ścianach, ani roślin doniczkowych na parapetach. Nauczyciel stał na podwyższeniu zwanym „katedrą” lub siedział na ozdobnym krześle.

Uczniowie siedzieli zaś na słomie rozrzuconej na podłodze  lub siedzieli na długich ławach ustawionych przy długim stole. Równie często klęczeli na grochu, za karę za złe powtórzenie słów nauczyciela.


powrot