Co umiał uczeń po skończeniu szkoły ?

Po zakończeniu szkoły uczniowie na pewno mieli dobrą pamięć, bo wszystkiego musieli uczyć się właśnie w ten sposób. Podstawowym dziełem opanowanym przez wszystkich były „Dystychy Katona” zawierające zasady moralne i nauki prawidłowego postępowania, zapisane jako łatwe do zapamiętania, krótkie wiersze. Poza tym uczniowie umieli czytać i pisać po łacinie i orientować się w kalendarzu. Znali pacierz, psalmy i pieśni kościelne.


powrot