Koleżanki Mikołaja ze szkolnej ławy.

Czy Mikołaj miał w ogóle szkolną koleżankę?

Oczywiście, że nie. No cóż, w tamtych czasach dziewcząt do szkoły nie posyłano. Uczyły się one w domu albo wcale.

Mikołaj mógł mieć co najwyżej szkolnych kolegów. Wszyscy z nich pochodzili z bogatych rodzin kupców, rajców miejskich, rycerzy i możnej szlachty. W przyszłości mieli przejąć rodzinne interesy lub zostać duchownymi.


powrot