Studia na Akademii Krakowskiej.

W roku 1491 Mikołaj rozpoczyna studia na Akademii Krakowskiej, która słynęła w Europie z wysokiego poziomu nauk matematycznych i astronomicznych. Na wykładach u słynnego astronoma Wojciecha z Brudzewa, doskonalił znajomość gwiazdozbiorów. Nauki matematyczne pozwalały mu dokonywać skomplikowanych obliczeń ruchów gwiazd.

Wciąż jeszcze nauczano , że to Ziemia jest w centrum kosmosu, a Słońce, gwiazdy i wszystkie planety krążą wokół niej.


powrot