Bolonia: prawo i gwiazdy.

Studia we włoskiej miejscowości Bolonia Kopernik rozpoczął w roku 1496. Chociaż były one niezwykle drogie, mógł sobie na nie pozwolić, dzięki wsparciu wpływowego wuja – biskupa Łukasza Watzenrode, który pokrywał wszystkie wydatki związane z pobytem we Włoszech.

Z polecania wuja, Mikołaj zapisał się na studia prawnicze, choć nie był tym faktem zachwycony. Bardziej ciągnęło go do gwiazd niż paragrafów i kodeksów prawniczych. Musiał jednak wypełniać wolę brata matki, opiekuna całej rodziny po śmierci ojca.


powrot