Studia w Padwie.

W czasie studiów w Padwie Mikołaj poświęcił się głównie studiom medycznym. Koncentrował się na poznawaniu anatomii ludzkiego ciała, jak i właściwości leczniczych ziół. Kopernik był pilnym studentem medycyny i w dwa lata zaliczył 3-letnie studia medyczne. W późniejszych latach prowadził z powodzeniem praktykę lekarską i cieszył się opinią dobrego medyka.

W Padwie Kopernik studiował również filologię i  prawo kościelne. Nadal prowadził obserwację gwiazd i z pasją czytał w oryginale księgi greckich astronomów. Żeby było to możliwe, musiał nauczyć się oczywiście języka greckiego.


powrot