Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zduńskiej Woli jest placówką oświatowo-wychowawczą o długoletniej tradycji. Niewiele jest w naszym mieście szkół mogących poszczycić się ponad 90-letnią historią. Śledząc karty historii szkoły, łatwo znaleźć wiele faktów świadczących o jej ciągłym rozwoju, dostosowywaniu się do wymagań społecznych i wychodzeniu im na przeciw.

 

W swoich początkach, tj. od roku 1918 nasza szkoła funkcjonowała jako czteroklasowa Szkoła Podstawowa we wsi Zduny. Nie była to szkoła, jaką znamy dzisiaj. Nauka odbywała się wówczas w niewielkim budynku zlokalizowanym przy ulicy Złotej 69, od roku 1925 także w pomieszczeniach przy ulicy Złotej 60 wynajmowanych od osób prywatnych. Już w 1925 roku uczniowie podzieleni byli na siedem klas. Lekcje rozpoczynały się modlitwą i trwały całe 50 minut (aż do września 1931 roku). W 1927 roku uruchomiono namiastkę szkolnej biblioteki, która ze względu na swoje zasoby nazywana była biblioteczką szkolną. Książki podzielone były w niej ze względu na poziom umysłowy „dziatwy” i obowiązywała składka 10gr od osoby na reperację woluminów. Prenumerowane były czasopisma: „Płomyczek”, „Płomyk”, „Ilustracja szkolna”. W roku 1930 zgromadzono w bibliotece 78 książek. W tym samym roku rozpoczął działalność sklepik szkolny, w którym co tydzień dyżury pełniło dwoje dzieci. Wartość towaru w pierwszych dniach po otwarciu wynosiła 18 zł, ale dzięki zapałowi wszystkich zaangażowanych, do końca listopada jego obrót wyniósł 237 zł 97 gr. Żeby dopełnić obrazu szkoły z tamtych lat trzeba wspomnieć, że w czerwcu 1931 roku szkołę ukończyło 15 uczniów: 7 chłopców i 8 dziewczynek. Z okazji zakończenia roku szkolnego tradycyjnie organizowano majówkę w Lesie Paprockim. W okresie II wojny światowej szkoła była zamknięta.

 

Ponownie rozpoczęła działalność po pięcioletniej przerwie 19 kwietnia 1945 roku, dalej jako Szkoła Powszechna w Zdunach. Warunki pracy i nauki były bardzo ciężkie. Zajęcia organizowano w dwóch budynkach przy ulicy Złotej, tych samych, które służyły dzieciom przed wojną. Zdecydowanie zmniejszyła się ilość klas, lecz wzrosła liczba uczniów w każdej z nich (w niektórych nawet do 50 osób). Najwyższą była klasa III, do której zapisani byli uczniowie w wieku 9-16 lat. Z roku na rok przybywało oddziałów. Życie szkoły powoli wracało do normy. W 1946 roku rozpoczęło działalność SK PCK, w 1947 roku powstała Spółdzielnia Uczniowska i wznowiła działalność biblioteka szkolna (mająca do dyspozycji 117 woluminów). W 1956 roku, szkoła została włączona w granice miasta i nadano jej nazwę: Szkoła Podstawowa nr 6 w Zduńskiej Woli.

 

Trudności lokalowe, ciągle zwiększająca się liczba uczniów skłoniły władze szkoły do wystąpienia z inicjatywą wybudowania odrębnego budynku szkolnego. Powołany został do życia Komitet Budowy Szkoły, którego działania doprowadziły do wybudowania budynku dydaktycznego z prawdziwego zdarzenia, w którym uczymy się do dziś. W 1961 roku szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ulicy Złotej 67, który, jak na ironię, nazywany jest teraz „starą szkołą”. Znajdowało się w nim 8 pracowni, sala gimnastyczna i zaplecze gospodarcze. Ponieważ budynek wznoszony był z funduszy społecznych, nie wyposażono go w absolutnie żadne sprzęty. Pokonując codzienne trudności szkoła, jakby na przekór wszystkiemu, rozwijała się w dalszym ciągu. W 1962 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prowadziło kółko taneczne, agrotechniczne, historyczne. Rozpoczęto budowę boiska sportowego oraz płotu wokół szkoły. Powstają kolejne koła zainteresowań: fotograficzne, matematyczne, biologiczne, plastyczne. Uczniowie mogą korzystać z czytelni, a od roku 1965 także z gabinetu stomatologicznego. W czerwcu 1967 roku po raz pierwszy klasa VIII kończy szkołę w zreformowanym systemie nauczania. Rok 1966 przyniósł uruchomienie basenu kąpielowego, rozpoczął działalność półinternat. I w ten sposób, powoli, z małej wiejskiej szkółki, nasza szkoła stała się piątą placówką w mieście pod względem ilości uczniów.

 

Szczególnie ważną datą w historii Szkoły Podstawowej nr 6 jest 30 maja 1973 roku, kiedy to zostało jej nadane imię Mikołaja Kopernika oraz wręczono sztandar szczepowi harcerskiemu.

Kolejna rozbudowa miała miejsce w roku 1989. Szkoła zyskała wówczas kolejnych 9 klas lekcyjnych w segmencie dobudowanym od strony boiska. Od tego momentu rozpoczął się nowy okres w dziejach szkoły. Stała się ona najliczniejszą szkołą w Zduńskiej Woli.


 

1.09.2014 r. placówka nasza stała się Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1, który tworzą: Publiczne Przedszkole nr 9 oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika.