Kącik informatyczny

Kącik informatyczny założył i prowadzi Robert Jeger.

(kącik będzie sukcesywnie poszerzany o nowe informacje, ciekawostki, zadania itp.)

Zapraszam do korzystania.