Strona główna

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika
w Zduńskiej Woli
Nasza winieta:

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Drodzy Uczniowie

          Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1 – 3 wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia w szkole prowadzone będą według aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GiS, w zakresie zachowania bezpiecznych warunków sanitarnych najmłodszych uczniów naszej szkoły i z uwzględnieniem dostosowanego do tych potrzeb planu zajęć.

Plan zajęć klas 1 – 3 obowiązuje do momentu powrotu do szkoły uczniów klas starszych, znajdziecie się w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

          Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GiS:

- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji;

- Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

- Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek wejścia), zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystansu od kolejnego opiekuna lub pracowników szkoły;

- Opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa;

- Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

          Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty”.

          Od najbliższego poniedziałku wydawane będą obiady dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej, a świetlica szkolna pozostaje czynna w godz.: 7:00 – 16:30.

          Prosimy aby rodzice/opiekunowie, którzy wypożyczali szkolne laptopy, w najbliższym czasie zwrócili je do sekretariatu szkoły w obecności wychowawcy klasy i po wcześniejszym sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego urządzenia.

 

          Zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 będą prowadzone zdalnie, na dotychczasowych zasadach za pośrednictwem platformy MS Teams. Plan zajęć klas 4 – 8 znajdzie się w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem

Marzena Jaruga

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Zduńskiej Woli


 

OBIADY W STYCZNIU

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW

KLAS „0” ORAZ 1-3

Żywienie rozpoczynamy 18.01.2021r. ( poniedziałek).

Dzieci uczęszczające na obiady klas 0 - 3 od 18.01.2021 będą mogły korzystać z obiadów.

Koszt obiadów w miesiącu styczniu wynosi 40 zł. tj. 4,00 zł x 10 dni.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli do dnia 20.01.2021

26 9279 0007 0071 1401 2000 0020

W tytule przelewu: wpłata za obiady, imię i nazwisko dziecka i klasa.