Czy Mikołaj Kopernik był Polakiem ?

Wielu chciało by mieć w swoim narodzie tak wybitą postać jak Mikołaj Kopernik. Mówi się, że sukces ma wielu ojców. Dlatego od czasu do czasu rozbrzmiewają głosy, co do przynależności narodowej Mikołaja.

Może był Niemcem? Pisał przecież po łacinie i po niemiecku. Nie ma żadnego dokument napisanego przez niego po polsku. Jego nazwisko po niemiecku oznacza „miedź”. Matka z domu nosiła niemieckie nazwisko Watzenrode.

Ocenia się, że w czasach Kopernika połowa ludności miast w tej części Europy posługiwała się językiem niemieckim. W tym języku sporządzano większość dokumentów, bez względu na narodowość. Tak samo robili Czesi i  Węgrzy.

Ważne jest również, że Mikołaj Kopernik w wojnie z Krzyżakami opowiadał się po stronie Polski. Swoje księgi dedykował naszemu królowi. Bezspornie, był poddanym Króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której spadkobierczynią jest dzisiejsza Rzeczpospolita Polska. Tu się wychował, wykształcił, tu mieszkali jego przodkowie i przynależności swego domu do tego kraju bronił.


powrot