Rzym: praktyka i wykłady.

W roku 1500 Mikołaj i jego brat przybywają na studia do Rzymu. Mają tu odbyć praktyki z prawa kościelnego.

Na rzymskim uniwersytecie Mikołaj wygłasza swoje pierwsze publiczne wykłady, w których sugeruje inny obraz wszechświata niż ten znany w jego czasach. Zarys teorii głoszonej przez Kopernika wzbudzał sensację w kręgach naukowych, choć Mikołaj nie potrafił jeszcze wtedy udowodnić, że miał rację. Ale o Koperniku z Torunia zaczęto mówić coraz częściej.


powrot